Szukaj
  • Aleksandra Siejka

Dla kogo rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

Wykonując zawód radcy prawnego spotkałam się z wieloma sprawami rodzinnymi. Jedna z nich dotyczyła małżeństwa, które od ponad roku żyło w separacji faktycznej (separacja nie została orzeczona przez sąd), małżonkowie nie utrzymywali ze sobą żadnych kontaktów. W tym czasie jedna ze stron mocno się zadłużyła. Zaznaczę, że w związku małżeński istniała wspólność majątkowa. Długi jednego małżonka stały się długami obojga małżonków. Co można w tym przypadku zrobić?

Czym jest rozdzielność majątkowa z datą wsteczną? Kto może skorzystać z takiego rozwiązania? Zachęcam do przeczytania i do kontaktu jeśli potrzebują Państwo pomocy w podobnej sprawie.

Dla kogo rozdzielność majątkowa z datą wsteczną? Zawarcie związku małżeńskiego prowadzi do powstania małżeńskiej wspólności majątkowej. Oznacza to, że od dnia ślubu każdy przedmioty nabyte przez małżonków zalicza się do ich majątku wspólnego. Co w sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi rozrzutny tryb życia, nie partycypuje w bieżących kosztach utrzymania rodziny lub zapadła decyzja o złożeniu pozwu o rozwód? Rozwiązaniem jest ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Aby było to możliwe, muszą zaistnieć ważne powody. Do tzw. ważnych powodów uzasadniających ustanowienie rozdzielności majątkowej zalicza się m.in.

  • lekkomyślne trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków,

  • uzależnienie od hazardu, alkoholu lub narkotyków,

  • zaciąganie pożyczek bez wiedzy drugiego małżonka,

  • opuszczenie rodziny i brak zainteresowania jej losem.

Gdzie złożyć pozew i ile to kosztuje Właściwym do rozpoznania sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną będzie sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. Jeśli nie można na tej podstawie określić właściwego sądu rejonowego, to pozew należy skierować do sądu miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy jednakże w dalszym ciągu nie uda się określić właściwego sądu, to w ostateczności pozew należy wnieść do sądu miejsca zamieszkania powoda.


Opłata od pozwu Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlega opłacie stałej w wysokości 200 złotych.


Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie? Skontaktuj się z nami: 791 255 011 olasiejka@gmail.com

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie