Szukaj
  • Aleksandra Siejka

Kredytobiorcy wygrywają z bankami

Z analizy dokonanej przez Votum Robin Lawyers wynika, że rok 2021 jest wyjątkowo

korzystny dla kredytobiorców, którzy zdecydowali się na wystąpienie z roszczeniami

przeciwko bankom. W pierwszym półroczu 2021 roku zapadło 962 wyroków w sprawach

frankowych z czego aż 902 były korzystne, co stanowi 94 proc. wygranych

kredytobiorców. We wrześniu zapadła rekordowa liczba orzeczeń – 300. Wśród tych

wygranych są również Klienci naszej Kancelarii.

Analizując dotychczasowe wyroki można stwierdzić, że sądy w przeważającej liczbie

orzeczeń unieważniają umowy kredytowe. Tego rodzaju rozstrzygnięcie oznacza, że obie

strony umowy kredytowej powinny zwrócić sobie dotychczas udzielone świadczenia.

Kredytobiorcy otrzymują od banku całości dotychczas spłaconych rat, odsetek i innych

uiszczonych opłat. Jednocześnie muszą rozliczyć się z bankiem z kwoty wypłaconego na ich rzecz kapitału. Co istotne, wyrok unieważniający umowę kredytową jest podstawą do

wykreślenia z księgi wieczystej nieruchomości hipoteki ustanowionej na rzecz banku celem

zabezpieczenia spłaty rat kredytu.

PKO BP S.A. w dniem 4 października rozpoczął program ugód z frankowiczami?

Rozwiązanie zakłada konwersję waluty kredytu na złote tak, jakby od początku był to kredyt

złotowy. Wielu kredytobiorców zastanawia się jednak, czy założenia proponowane przez

bank są dla nich korzystne. Na to i inne pytania związane z ugodami frankowymi odpowiem

w następnym artykule.

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie kredytu frankowego, zapraszam do kontaktu.

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie