Szukaj
  • Aleksandra Siejka

Spadki - czy można odziedziczyć długi?

Śmierć osoby bliskiej dotyka naszej sfery osobistej, uczuciowej, ale może również przysporzyć nam problemów finansowych. Zazwyczaj zmarły pozostawia po sobie spadek, w skład którego wchodzą mniejsze lub większe aktywa majątkowe. Niestety, zdarzają się sytuacje, kiedy wartość masy spadkowej jest mniejsza aniżeli obciążające ją długi. Co zrobić by nie odziedziczyć długów? O tym poniżej.

Otwarcie spadku - co oznacza ten zwrot?


Spadek stanowi ogół praw majątkowych i obowiązków zmarłego. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Wyrażenie "otwarcie spadku" jest terminem techniczno-prawnym, który oznacza zespół skutków w sferze prawa spadkowego, które następują z chwilą śmierci spadkodawcy. Chwilę śmierci osoby fizycznej wpisuje się do aktu zgonu. W razie uznania za zmarłego lub sądowego stwierdzenia zgonu chwilę śmierci oznacza sąd w wydanym postanowieniu. Chwila ta jest zarazem chwilą otwarcia spadku.

Chwila otwarcia spadku odgrywa w prawie spadkowym doniosłą rolę. Stan rzeczy istniejący w chwili otwarcia spadku decyduje o:

  • zawartości spadku,

  • kto spośród osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych dziedziczy, kto zostaje powołany do dziedziczenia na podstawie testamentu,

  • niegodności dziedziczenia,

  • osobach uprawnionych do zachowku.

Przyjęcie i odrzucenie spadku


Spadkobierca może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),

  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),

  • spadek odrzucić.

Termin do złożenia oświadczenia


Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeśli w tym terminie nie zostanie złożone oświadczenie, wówczas przyjmuje się, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Czym jest dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza?


Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że wprawdzie nadal odpowiadamy za długi spadkodawcy, ale jedynie do wartości odziedziczonych po nim aktywów. By wyjaśnić, jak działa taki mechanizm, najlepiej jest posłużyć się prostym przykładem. Spadkodawca pozostawił po sobie oszczędności w wysokości 50 tys. złotych. Okazało się, że zmarły posiadał również długi w kwocie 80 tys. złotych. W takiej sytuacji spadkobierca odpowiada za zadłużenie spadkodawcy tylko do wysokości 50 tys. złotych.


Kiedy odrzucić spadek?


Jeżeli spadkobierca jest pewny, że spadkodawca pozostawił po sobie znikomy majątek i znaczne długi, wówczas należałoby podjąć decyzję o odrzuceniu spadku. Zabezpiecza to lepiej interesy spadkobiercy aniżeli przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Eliminuje konieczność zaspokajania wierzycieli z aktywów masy spadkowej.

Gdzie złożyć oświadczenie spadkowe


Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem.

Dziedziczenie przed 18 października 2015 roku

W przypadku spadków otwartych przed 18 października 2015 roku, spadkobierca, który nie złożył oświadczenia spadkowego przyjmował spadek wprost czyli wraz z ewentualnymi długami. Ze względu na narastający problem społeczny związany z dziedziczeniem długów, ustawodawca przystąpił do prac nad nowelizacją, która zwiększa ochronę spadkobierców w zakresie dziedziczenia długów. Od 18 października 2015 roku spadkobierca, który nie złoży oświadczenia spadkowego dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

69 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie