Szukaj
  • Aleksandra Siejka

Ugoda czy postępowania sądowe? Na czym polegają ugody frankowiczów z bankami?

W październiku bank PKO BP zapoczątkował program ugód realizujący wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Aby zawrzeć ugodę należy wystąpić z wnioskiem do banku. Wniosek składa się za pośrednictwem strony internetowej banku. Spotkania mediacyjne odbywają się zdalnie. Postępowanie mediacyjne toczy się w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie mediacji klient informowany jest o wszystkich parametrach finansowej propozycji — wysokości salda po konwersji oraz kwoty ewentualnej nadpłaty, którą odda bank.


Ugody w sprawie kredytów frankowych to oferta dla klientów spełniających określone warunki. Mogą z niej skorzystać kredytobiorcy, którzy:

  • zaciągnęli kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,

  • wypłatę kredytu otrzymali w całości lub w części w złotówkach,

  • wciąż spłacają kredyt,

  • nie korzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców


Rozwiązanie zakłada konwersję waluty kredytu na złote tak, jakby od początku był to kredyt złotowy. Klienci zawierający ugody staną się finalnie posiadaczami kredytów w złotych, z marżą, jaka obowiązywała na rynku dla kredytów złotowych w chwili zaciągania zobowiązania. Przewalutowanie nastąpi po kursie z dnia wypłaty kredytu.


Pytanie, jakie rozwiązanie będzie korzystniejsze – ugoda czy postępowania sądowe?

Jeśli kredytobiorca oczekuje większych korzyści i jednocześnie jest gotowy ponieść pewne ryzyko powinien wybrać proces sądowy. Efektem wygranej z bankiem jest „darmowy kredyt” ponieważ klient musi rozliczyć się z bankiem tylko z kwoty wypłaconego kapitału. Mając na uwadze jakie wyroki zapadają w sprawach frankowych, w sytuacji, gdy kredytobiorca ma już spłaconą kwotę kapitału lub kwota pozostała do spłaty wypłaconego przez bank kapitału pozostaje niewielka, korzystniejszą opcją jest proces sądowy.


Korzyści z ugód proponowanych przez PKO BP mogą wydawać się atrakcyjne tylko dla osób, które albo nie mają zamiaru skierować swojej sprawy na drogę postępowania sądowego, albo po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, jakie korzyści płyną z wygranego procesu z bankiem. Kredytobiorca, który nie akceptuje ryzyka, powinien rozważyć skorzystanie z możliwości zawarcia ugody z bankiem. Jednak również w przypadku tego rozwiązania warto skorzystać z pomocy prawnika. Ma to na celu wyeliminowanie z zapisów ugody niekorzystnych postanowień. Bank korzysta z fachowego wsparcia. Klient również powinien zapewnić sobie pomoc osoby działającej w jego interesie. Skorzystanie z pomocy prawnej pomoże kredytobiorcy podjąć racjonalną decyzję co do zawarcia ugody.


Konwersja kredytu walutowego na kredyt złotówkowy pociąga za sobą zmianę kosztów kredytu – marża banku i oprocentowanie. Oprocentowanie kredytów walutowych - LIBOR 3M jest dużo niższe aniżeli oprocentowanie kredytów złotówkowych. LIBOR 3M jest obecnie na poziomie ujemnym i tak utrzymuje się już od długiego czasu (-0,7708 %). Stawka WIBOR 3M dla kredytów złotówkowych wynosi aktualnie 1,26%. Wskaźnik WIBOR jest uzależniony od wysokości stóp procentowych, co oznacza, że każde ich podniesienie pociągnie za sobą wzrost raty kredytu. Rosnąca inflacja wymusi kolejne wzrosty stóp procentowych. W efekcie może się okazać, że proponowane ugody nie będą aż tak korzystne dla kredytobiorców, ponieważ koszty (marża i oprocentowanie) kredytu znacząco wzrosną.


Wiele osób rezygnuje z procesu przeciwko bankowi pod wpływem rozpowszechnianych przez banki zapowiedzi o możliwości kierowania przeciwko kredytobiorcom pozwów o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału kredytu. Przeciętny konsument, któremu przedstawia się pozornie korzystną ugodę, równocześnie grożąc mu zapłatą ogromnych kwot na rzecz banku, gdyby zdecydował się on na proces z bankiem, może ulec takiej presji i zdecydować się na zawarcie ugody nie wiedząc o tym, że opisane groźby nie znajdują podstaw.


Co istotne, ugodę można zawrzeć w każdym momencie w procesie sądowym.


Konsekwencje podatkowe

Analizując zagadnienie ugód frankowych nie można stracić z pola widzenia szalenie istotnej kwestii pojawiającej się w sytuacji wypłaty przez bank kwoty wynikającej z ugody zawartej poza postępowaniem sądowym. W przypadku zawarcia ugody cały przychód, który kredytobiorcy osiągną dzięki ugodzie i przewalutowaniu kredytu podlega opodatkowaniu stawkami 17% i 32%. Sytuacja podatkowa kredytobiorcy w postępowaniu sądowym wygląda zdecydowanie korzystniej. Jeśli sąd w wyroku nieważni umowę lub przynajmniej część postanowień uznanych zostanie za nieważne i w wyniku tego unieważnienia kredytobiorca uzyska środki pieniężne, takie przysporzenie nie będzie wiązało się z powstaniem zobowiązania podatkowego po stronie kredytobiorcy.

Jeśli posiadacie Państwo kredyt frankowy i rozważacie możliwość wystąpienia przeciwko bankowi na drogę postępowania sądowego lub zawarcie ugody na warunkach przedstawionych przez bank, zachęcam do kontaktu.

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie